93 797 13 07
Veinat Pins, S/N, Ctra. de les Ginesteres, 08310 Argentona, Barcelona

Política de qualitat

Tallers Barfla, som un equip format, amb un parc de maquinària que ens permet afrontar qualsevol problema dins el sector de la mecànica.

Els nostres clients provenen de sectors tan diferents com el tèxtil, químic, automoció, agrícola…, tant des del servei al particular com a la indústria en general.

Comptem amb una oficina tècnica pròpia que s’adapta a les necessitats del client.

Les activitats que Tallers Barfla considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001 són:

Fabricació i reparació de peces per a la indústria mitjançant equips CNC i convencionals.

La declaració de la Política de qualitat recull com a línies mestres:

  1. Compromís en complir les exigències, requisits (recollits al plànol i en altres indicacions) dels nostres clients.
  2. Acompliment dels requisits legals i reglamentaris.
  3. Relació qualitat/preu adequada.
  4. Bon tracte al client per oferir un servei qualificat.
  5. Puntualitat en els lliuraments.
  6. Coneixement i experiència del producte i servei.
  7. Condicions de treball òptimes mitjançat l’avaluació dels riscos, eliminant, en la mesura del possible, els mateixos i reduint els avaluats.
  8. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.
  9. Parc de maquinària renovat de forma contínua.
  10. Proveïdors que garanteixen la qualitat i el servei.

La direcció de Tallers Barfla fa aquesta política accessible i la posa a disposició de totes les parts interessades.

La Política de qualitat es manté al dia mitjançat revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la intenció de tenir en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la direcció de Tallers  Barfla proporciona tots els mitjans necessaris per aconseguir els objectius i metes que s’estableixin.

Antonio Bartres
Gerència
Argentona, 03-02-2022

Política de qualitat